Totalentreprise hos Rasmus Jakobsen A/S

Du kan trygt ligge ansvaret i vores hænder.

Totalentreprise er til jer, der ønsker en professional samarbejdspartner på byggeprojekter i større skala. Rasmus Jakobsen A/S kan være jeres loyale og troværdige partner, der finder de bedste løsninger og udfører byggeprojektet efter bygherres ønsker – og som kan påtage sig ansvaret for hele byggesagen.

Professionel samarbejdspartner

Vælger I Rasmus Jakobsen A/S som totalentreprenør, påtager vi os ansvaret for koordinering og planlægning og giver jer en garanti for at de indgåede aftaler med leverandører og underentreprenører lever op til det aftalte. Vores viden og erfaring sikrer jer som bygherre det bedst mulige udgangspunkt for et vellykket projekt.

Rasmus Jakobsen A/S kan varetage og hjælpe med hele byggeprocessen fra første skitse og idéoplæg til udvikling, opførelse og til færdigt byggeri. Dette bliver skræddersyet efter bygherres behov, uanset hvor langt fremme i byggeprocessen projektet er.

Kompetent rådgivning

Når vi varetager et projekt som en totalentreprise, samler vi et team af relevante rådgivere, så vi sikrer at have viden om netop jeres type byggeri.

Vi kan udføre jord-, kloak-, beton- og murerentrepriserne med vores egenproduktion, og kan dermed give vores garanti for at byggeprocessen og projektet som helhed bliver udført i henhold til de aftaler, der er indgået med bygherre.

Som totalentreprenør står vi også for indhentning af de tilladelser, der er nødvendige for udførelsen af projektet, samt varetager dialogen med myndighederne.

Se vores totalentreprise referencer her »